19-10-06

Verzekeringsvoorwaarden van de syndicus

Vanaf 01.01.2007 zal de verzekeringspolis "Burgerlijke aansprakelijkheid" van elke professionele syndicus de mogelijke schade moeten dekken voor de volgende gevallen:

-de overdracht van een voorschot aan de verkoper van een onroerend goed terwijl de verzekerde te goeder trouw zou verwaarloosd hebben na te gaan of deze laatste geen bevoorrechte schuldeisers had;

- de afwezigheid of de ontoereikende verzekering, met inbegrip van de risico's van brand, waterschade, glasbreuk, burgerlijke aansprakelijkheid gebouw en lift, burgerlijke aansprakelijkheid van de mede-eigendom ingevolge vergetelheid, nalatigheid of een fout van de verzekerde;

- de uitvoering van niet-dringende werken zonder het akkoord van de algemene vergadering of de overschrijding van het bestek;

- misbruik van ontslagrecht ten overstaan van onderhoudspersoneel;

- het niet tijdig of niet opstarten van een procedure tegen de in gebreke blijvende eigenaars;

- het niet in zake roepen van de aannemer in het kader van zijn tienjarige aansprakelijkheid;

- het aanvaarden van de oplevering van niet of slecht uitgevoerde werken zonder voorbehoud te maken;

- de schadelijke gevolgen van alle betalingen aan een aannemer die niet geregistreerd is.

Bron:Nieuwe plichtenleer BIV

Debat (in het Frans):PIM- forum

15:38 Gepost door Luc in Syndicus | Permalink | Commentaren (0) | Tags: syndicus, biv |  Facebook | |  Print | |

14-10-06

Openbaar onderzoek

Er wordt een openbaar onderzoek geopend over de aanvraag van een milieuvergunning klasse 1B voor elk van de drie blokken, gelegen in de verkaveling van twee kavels tussen de Genèvelaan, Vrijetijdslaan, Oud-Strijderslaan en Tuinwijk.

Zie: Bericht van openbaar onderzoek of (F)

Periode: 16.10.2006 8u tot 30.10.2006 13u.

Overlegcommissie: 23.10.2006

Meer info:Forum PIM - sujet "Copropriété et IBGE" (Casimir is één van de alias van onze voorzitter van de Raad van Beheer).

Onze VME beheert de twee blokken van de Oud-Strijderslaan 101-111, gebouwd op het kavel nr. 1 van deze verkaveling.

06:54 Gepost door Luc in Werken | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieuvergunning, syndicus, av |  Facebook | |  Print | |