08-08-08

VME (2): Privacy van de mede-eigenaar

Uittreksel uit het advies nr. 22 van de privacycommissie (punt 46):

46.
Mocht de algemene vergadering van de mede-eigenaars kennis moeten nemen van persoonsgegevens over een van haar leden buiten de goedkeuring om van de rekeningen (bijv. wanneer de syndicus een verzoek tot rechtsvervolging tegen een van de mede-eigenaars aan de algemene vergadering voorlegt), beveelt de Commissie aan dat de syndicus vooraleer hij de vergadering bijeenroept de betrokken persoon daarvan persoonlijk en schriftelijk op de hoogte brengt van het hem betreffende agendapunt.

10:33 Gepost door Luc in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: privacy, vme, mede-eigenaar |  Facebook | |  Print | |

Commentaren

informeren huurder agenda / besluiten algemene vergadering In ons reglement VME staat het volgende vermeld:
Artikel 43.Opdrachten van de syndicus.
De syndicus heeft als opdracht :

43.2 De beslissingen van de algemene vergadering op te nemen in het daartoe bestemd register en ter inzage van iedere belanghebbende te laten;

43.4 De beslissingen van de algemene vergadering ter kennis te brengen van alle titularissen van een zakelijk of persoonlijk recht of van een toelating tot bewoning, overeenkomstig de bepalingen van deze statuten;

maw

In hoeverre krijgen 'huurders' kennis van:

a) de agenda van de algemene vergadering
b) de beslissingen van de algemene vergadering

Dit om hen toe te laten besluiten van de algemene vergadering eventueel aan te vechten.

Dank voor uw advies.

Met vriendelijke groeten

Gerard Gerits

Gepost door: gerard gerits | 05-09-08

Een "huurder" is een titularis van een persoonlijk recht.

1. De syndicus dient hem, enkele weken voor de AV op de hoogte te brengen van de datum van de AV. Hij dient ook mee te delen voor welke datum hij de tekst van de schriftelijke vragen, die hij wil stellen aan de AV, moeten bezorgen aan hem.

2. De syndicus of de verhuurder dient aan de huurders een afschrift over te maken van de PV van de AV (of een uittreksel met enkel de beslissingen), zodra deze opgesteld is. In uw geval de syndicus, gezien de inhoud van uw statuten. In principe aangetekend, want het is de syndicus die moet aantonen dat zij overgemaakt zijn.

Gepost door: Luc | 06-09-08

De commentaren zijn gesloten.