22-02-08

UniversImmo: bijkomende tips ...

Een massa van informatie is beschikbaar op het Franse forum UniversImmo.

Ik heb eruit zes teksten geselecteerd, omdat ze relevant zijn voor onze context:

Het heden ...

Het verleden ...

De toekomst  ... "good goverance" van de mede-eigendom

Dit zijn constructieve raadgevingen komende uit Frankrijk. Analoge kunnen  geciteerd wiorden voor Groot-Brittanje, Nederland en Duistland, maar de Franse wetgeving gelijkt het meest op de onze.

Nederlandse voorbeelden zijn minder bruikbaar omdat zij een veel explicietere wet hebben (en dus minder problemen ...).

Texte en Français

17:01 Gepost door Luc in AV | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vme, av 2008 03 13 |  Facebook | |  Print | |

De rekencommissaris: wat moet hij doen?

De rekencommissaris moet onpartijdig zijn en niet betrokken bij betwistingen. Dat is logisch, maar wat moet hij wel doen?

In Frankrijk is het klaar en duidelijk. De vereniging ARC het gedetailleerd uitgelegd in de volgende tekst.  

In België is het vaag. Dezelfde principes zijn van toepassing, maar men kan ze niet opleggen, gezien onze wetten minder in detail gaan.

In onze statuten echter zijn expliciet het jaarlijkse nazicht van de rekeningen mogelijk voor de individuele mede-eigenaar. De syndicus kan dat niet weigeren.

 

 

 

00:01 Gepost door Luc in Raad van Beheer | Permalink | Commentaren (2) | Tags: av 2008 03 13, boekhouding |  Facebook | |  Print | |

20-02-08

"Omhels me niet" ....

De Franse VZW ARC (Association des Responsables de Copropriété) is een vereniging van vrijwilligers-mandatarissen (Raad van beheer, syndici-vrijwilliger, ...) .

Het is interessant om in onze context hun dossier van februari 2008 over bepaalde misstanden te lezen. vergelijk de documenten in uw bezit met de tekst van het volgedne artikel (enkel in het Frans):

"Comment faire quand les présidents(e)s de conseils syndicaux paraissent trop « proches » des syndics.

Natuurlijk is niet alles van toepassing, gezien het gaat over de Franse context. Maar de principes en toestanden blijven dezelfde. De menselijke psychologie zijnde wat ze is.

In essentie is de Raad van Beheer daar om de syndicus te controleren en niet de mede-eigenaars.

Te onthouden citaat:

"Ne m’embrassez pas" devrait être la devise de tout (e) président (e) de conseil syndical.

22:44 Gepost door Luc in Raad van Beheer | Permalink | Commentaren (0) | Tags: av 2008 03 13, arc, syndicus |  Facebook | |  Print | |

28-01-08

AV 2008

Onze syndicus heeft de uitnodiging voor de AV 2008 overgemaakt.

Zij wordt gehouden op maandag 11 februari 2008 om 18u op de sinds 2005 traditionele plaats.

De inzet is belangrijk. Tijdens deze AV zullen de leden van de AV uiteindelijk geïnformeerd worden over de werkelijke toestand van onze VME.

Mijn enige wens is dat alle mede-eigenaars persoonlijk komen naar deze AV, die hetzelfde belang heeft als de oprichtingsvergadering van 1980.

Zij, die een mandaat geven aan anderen om hen te vertegenwoordigen, moeten bewust zijn van het feit dat zij, op dit ogenblik, niet in het bezit zijn van de nodige informatie om een beslissing te kunnen nemen.  Elke stemkeuze voor de AV kan niet anders dan hun belangen, en deze van de VME, benadelen.

Het is gedurende deze Algemene Vergadering dat de voorlopige syndicus, benoemd door de Rechter, de werkelijke toestand zal uiteenzetten, zoals bevolen door de Rechter.

De mandaatgever moet dus zeker zijn dat zijn mandaathouder een beslissing kan nemen, rekening houdend met deze informatie, en geen rekening houdt met andere belangen.

 Luc 

 Texte en français

10:08 Gepost door Luc in AV | Permalink | Commentaren (0) | Tags: av 2004, av 2007, av 2008 03 13 |  Facebook | |  Print | |