19-10-06

Verzekeringsvoorwaarden van de syndicus

Vanaf 01.01.2007 zal de verzekeringspolis "Burgerlijke aansprakelijkheid" van elke professionele syndicus de mogelijke schade moeten dekken voor de volgende gevallen:

-de overdracht van een voorschot aan de verkoper van een onroerend goed terwijl de verzekerde te goeder trouw zou verwaarloosd hebben na te gaan of deze laatste geen bevoorrechte schuldeisers had;

- de afwezigheid of de ontoereikende verzekering, met inbegrip van de risico's van brand, waterschade, glasbreuk, burgerlijke aansprakelijkheid gebouw en lift, burgerlijke aansprakelijkheid van de mede-eigendom ingevolge vergetelheid, nalatigheid of een fout van de verzekerde;

- de uitvoering van niet-dringende werken zonder het akkoord van de algemene vergadering of de overschrijding van het bestek;

- misbruik van ontslagrecht ten overstaan van onderhoudspersoneel;

- het niet tijdig of niet opstarten van een procedure tegen de in gebreke blijvende eigenaars;

- het niet in zake roepen van de aannemer in het kader van zijn tienjarige aansprakelijkheid;

- het aanvaarden van de oplevering van niet of slecht uitgevoerde werken zonder voorbehoud te maken;

- de schadelijke gevolgen van alle betalingen aan een aannemer die niet geregistreerd is.

Bron:Nieuwe plichtenleer BIV

Debat (in het Frans):PIM- forum

15:38 Gepost door Luc in Syndicus | Permalink | Commentaren (0) | Tags: syndicus, biv |  Facebook | |  Print | |