27-03-08

Vonnis van de Rechtbank

Een interventie op het Frans forum UniversImmo van 29.03.2008 verdient om vermeld te worden.

Die tekst zet de verantwoordelijkheid van elke mede-eigenaar tegenover bepaalde toestanden binnen de mede-eigendom duidelijk in de verf.

Voor meer zie de Franstalige versie van deze Blog ... 

08:34 Gepost door Luc in AV | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gerecht, av 2007 |  Facebook | |  Print | |

11-03-08

Algemene Vergadering van 13.03.2008 19u … Quid ????

Nog twee dagen voor de Algemene Vergadering van 13.03.2008.

Voor wie de Franstalige versie van deze Blog heeft gevolgd, weet dat ik links naar een pakket informatie ter beschikking heb gesteld.

De Nederlandstalige informatie is minder vlot beschikbaar op het Internet.

Waarschijnlijk omdat er minder problemen zijn en/of omdat het Gerecht vlugger kan ingrijpen, of vooral omdat de betrokken mede-eigenaars beter hun belangen kunnen opvolgen, omdat de principes van "good governance" in de praktijk beter worden toegepast.

Wegens tijdsgebrek heb ik een keuze moeten maken. Enerzijds ontbrak de tijd om de teksten te vertalen. Maar anderzijds heb ik bemerkt dat minderheidsgroepen zoals de 30/40 jarigen, de Nederlandstalige, de anderstalige, de oudere gepensioneerden, … niet moeten overtuigd worden. Want zij weten wat er aan de hand is en werden geminoriseerd door de ex-machthebbers. Ik heb daar enkele eclatante voorbeelden van.

Dus heb ik mij geconcentreerd op de relatief grotere groep die manifest gedesinformeerd werd door de ex-machthebbers.

Het is een feit dat ik één van de zeldzame mede-eigenaars ben geweest die zich publiek ongerust maakt over het beheer van onze vereniging.

Maar er zijn precedenten … de meest eclatante is de brief van “B”, gepensioneerd in 1999, gevoegd bij de PV van de AV van 1998. Het is ten andere die brief die mij bewust gemaakt heeft van het feit dat de problemen binnen onze vereniging van mede-eigenaars ernstig waren. Niet vergeten dat “B” in feite onze eerste medebeheerder was in 1978 gedurende enkele maanden.

Dat “B” na het overlijden van onze voorzitter 1980-1999, op 01.09.1999 zijn kazak heeft gedraaid door goed te keuren dat de toenmalige syndicus bepaalde wie lid was van de nieuwe Raad van Beheer, wie de nieuwe leveranciers werden, .... en door toe te treden tot deze RvB, wijzigt niets aan de problematiek te gronde. Zijn brief van 1998 blijft nog steeds geldig, maar hij mocht iets minder virulent geweest zijn.

Ik heb de ogen niet gesloten voor de soms obscure handelingen van de vroegere syndicus.

Ten andere de rechter heeft mij herhaaldelijk gelijk gegeven.

Zo is de Algemene Vergadering van 2004 nu al voor de tweede maal vernietigd. En de bewijzen, voorgelegd door mij (belangenvermenging, ...), zijn in se analoog als voor deze van 2005 en 2006 … die nog niet behandeld zijn. 

De dagorde van deze AV 2004 werd terug vermeld op de dagorde van 13.03.2008, maar is manifest niet conform aan het laatste vonnis. Lees zelf het vonnis. Wettelijk moet het minstens 10 dagen op voorhand beschikbaar zijn voor U, vooraleer de AV een beslissing neemt. We gaan waarschijnlijk terug naar een vernietiging als de AV niet ingrijpt.

Uiteindelijk heeft de Vrederechter het mandaat van de vorige syndicus geschorst op 21.02.2007 en een nieuwe syndicus aangesteld. In de praktijk werd het niet hernieuwd op 01.12.2007. Zijn mandaat is dus ook contractueel vervallen. Heeft U ooit het contract van de vorige syndicus mogen/kunnen lezen ???

De wet is zeer duidelijk: de AV worden georganiseerd door de syndicus en de syndicus is aansprakelijk voor zijn daden.

Alle kosten in verband met deze vernietigingen kunnen dus door de AV ten laste gelegd worden van de vorige syndicus.

Wie heeft er belang bij dat dit niet gebeurt ???

Wie heeft er belang bij dat deze enorme kosten ten laste vallen van de VME ???

Wie heeft er belang bij dat men gelooft dat de kosten om de VME te verplichten de wet toe te passen ten laste kunnen gelegd worden van wie klacht heeft ingediend en niet van wie daar verantwoordelijk voor is  ???

Als men bij jou inbreekt, moet jij de boetes van de inbreker betalen en zijn kosten van het proces vergoeden ???? 

Maar feit is dat deze ex-mandatarissen daarna door de vorige syndicus voor de Burgerlijke Rechtbank van 1ste aanleg wel medeverantwoordelijk kunnen gesteld worden !!!

Het is ook een feit dat de ex-machthebbers kwistig kleine voordelen hebben rondgestrooid bij een kleine groep. Maar deze laatste kunnen meestal aantonen dat zij te goeder trouw waren en zo de schade berokkend aan de VME afwentelen op deze ex-machthebbers.

Maar zij moeten tijdens deze AV duidelijk stelling nemen en zo aantonen dat zij zich willen houden aan het kader, bepaald door de wet, aangevuld door onze statuten.

Besluit:

Kom naar de Algemene Vergadering in persoon
en zorg ervoor dat U correct en onpartijdig wordt geïnformeerd vooraleer U uw stem uitbrengt.

 

09:27 Gepost door Luc in AV | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rvb, syndicus, gerecht, av, av 20080313 |  Facebook | |  Print | |

02-12-06

Décision tremblante: proposition

"Art. 577/9 CC § 2. Tout copropriétaire peut demander au juge d'annuler ou de réformer une décision irrégulière, frauduleuse ou abusive de l'assemblée générale."

L'AG peut actuellement approuver toute décision illégale. Elle devient loi, si aucun copropriétaire le conteste endéans les trois mois. On appelle cela un décision prise en tremblant, parce qu'on court le risque qu'elle soit valablement contesté, puisque la décision est illégale.

Le Ministre pense à réformer la loi de 1994. Une possibilité de réforme de l'ARt 577/9 § 2 est de rendre pas l'ACP responsable financièrement, mais les membres qui ont voté oui (présent ou représenté), si le Juge décide d'annuler la décision parce qu'elle est frauduleuse et/ou abusif. Ceci impose ausis que le vote soit nominatif.

En plus il rend la signification au vote "abstention", qu'elle mérite. Parceque celui qui ne veut pas voyer non,n mais hésite à la validité de la proposition, peut s'abstenir. Si trop de gens s'abstiennent, la proposition est rejetté, puisque les abstentions comptent pour le quorum.

Si le Juge rejette la demande, alors il aura le choix de condamner le copropriétaire à rembourser les frais réels de l'ACP.

Mais si l'AG n'a pas nommé l'avocat et/ou si l'avocat n'a pas rapporté sur cet affaire à l'AG, alors les frais sont à charge du syndic (l'ACP a perdu) ou de l'ACP (l'ACP n'a pas perdu).

En plus les frais de l'ACP seraient dans tous les cas à charge du syndic, si le copropriétaire doit demander au Juge que l'ACP dépose ses conclusions, parce que l'avocat de l'ACP tarde à les soumettre, tenant compet du Code Judiciaire.

Ceci est en concordance avec la nouvelle déontologie du syndic, d'application à partir du 17.12.2006.

On pourrait aussi autoriser tout copropriétaire de demander une indemnité pour décision téméraire ou vexatoire, quand il cite l'ACP dans le cas d'une décision tremblante.

Avantage secondaire de cett proposition: elle fera fondre le nombre de procurations en blanc, sans devoir contrôler si elles sont donné en blanc ou non.

Ce n'est qu'une idée ...

Luc

01:31 Gepost door Luc in AV | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gerecht |  Facebook | |  Print | |