08-08-08

VME (2): Privacy van de mede-eigenaar

Uittreksel uit het advies nr. 22 van de privacycommissie (punt 46):

46.
Mocht de algemene vergadering van de mede-eigenaars kennis moeten nemen van persoonsgegevens over een van haar leden buiten de goedkeuring om van de rekeningen (bijv. wanneer de syndicus een verzoek tot rechtsvervolging tegen een van de mede-eigenaars aan de algemene vergadering voorlegt), beveelt de Commissie aan dat de syndicus vooraleer hij de vergadering bijeenroept de betrokken persoon daarvan persoonlijk en schriftelijk op de hoogte brengt van het hem betreffende agendapunt.

10:33 Gepost door Luc in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: privacy, vme, mede-eigenaar |  Facebook | |  Print | |

07-08-08

VME (1): De vereniging van mede-eigenaars

Uittreksel van het advies nr. 22 van de privacy commissie (punten 9 en 10):

9.
De mede-eigenaars van een gebouw vormen de vereniging van mede-eigenaars. Deze vereniging bezit rechtspersoonlijkheid en heeft uitsluitend als doel het behoud en het beheer van het gebouw (artikel 577-5, §3 van het Burgerlijk Wetboek) en meer bepaald het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten en de diensten waar elke private kavel kan van genieten via de tussenkomst van de gemeenschap (naargelang het geval: verwarming water- en elektriciteitsvoorziening,…).

10.
De vereniging bereikt haar doel met behulp van twee organen door de wet bepaald: de algemene vergadering van de mede-eigenaars en de syndicus. Net zoals bij de commerciële maatschappijen en andere burgerlijke verenigingen met rechtspersoonlijkheid, bepaalt de wet heel precies de specifieke bevoegdheden van deze beide bij wet verplichte organen. Deze bevoegdheden en de omvang ervan kunnen nog verder worden omschreven in de statuten van de vereniging (het reglement van mede-eigendom) of door het soeverein orgaan (de algemene vergadering) die daarnaast ook kan beslissen een raad van beheer op te richten die tot taak heeft de syndicus bij te staan en toezicht te houden op zijn beheer.

 

20:45 Gepost door Luc in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: av, syndicus, privacy, vme |  Facebook | |  Print | |

26-07-08

Privacy en mede-eigendom

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft op 11 juni 2008 een officiëel advies uitgebracht over de toepassing van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de gedwongen mede-eigedom.

Onze nieuwe syndicus heeft volgens mij de bepalingen ervan strikt toegepast, toen hij de afrekening 2007 heeft overgemaakt.

 

 

22:16 Gepost door Luc in AV | Permalink | Commentaren (0) | Tags: syndicus, privacy, vme |  Facebook | |  Print | |

22-02-08

UniversImmo: bijkomende tips ...

Een massa van informatie is beschikbaar op het Franse forum UniversImmo.

Ik heb eruit zes teksten geselecteerd, omdat ze relevant zijn voor onze context:

Het heden ...

Het verleden ...

De toekomst  ... "good goverance" van de mede-eigendom

Dit zijn constructieve raadgevingen komende uit Frankrijk. Analoge kunnen  geciteerd wiorden voor Groot-Brittanje, Nederland en Duistland, maar de Franse wetgeving gelijkt het meest op de onze.

Nederlandse voorbeelden zijn minder bruikbaar omdat zij een veel explicietere wet hebben (en dus minder problemen ...).

Texte en Français

17:01 Gepost door Luc in AV | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vme, av 2008 03 13 |  Facebook | |  Print | |

18-08-06

Adviseert een mede-eigenaar of beslist hij?

Vandaag ergens op een Blog gelezen dat men naar een Algemene Vergadering van mede-eigenaars gaat om er advies uit te brengen over bepaalde werken, ... .

Dat is een typisch misverstand, welke niet uit de wereld geholpen wordt door de mandatarissen van deze verenigingen.

Want het beslissingsrecht hoort toe aan de Algemene Vergadering, en niet aan de syndicus en noch minder aan de Raad van Beheer. Zij hebben andere taken.

In meer en meer mede-eigendommen is men niet meer akkoord met deze "klassieke" maar in feite onwettelijke gang van zaken. Spijtig genoeg wint daar niemand bij op korte termijn.

Maar op lange termijn is er één winnaar, als de wet terug correct toegepast wordt: de mede-eigendom zelf, en dus alle (toekomstige) eigenaars en bewoners.

Groetjes,

Luc

17:50 Gepost door Luc in AV | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vme, av, rvb, syndicus |  Facebook | |  Print | |