06-10-08

De Stadswinkel: Cyclus Gratis Lezingen oktober november 2008

De tweede cyclus gratis lezingen 2008 die door De Stadswinkel in de Sint Gorikshallen wordt georganiseerd, heeft als thema het 'Duurzaam wonen in Brussel'

> renovatie van de woning
> energiebesparingen
> onderhoud van het architecturale patrimonium
> ecoconstructie

 

Dit jaar heeft de Stadswinkel samengewerkt met onder andere de Burgemeester en Schepencollege van de Gemeente Evere

PLAATS

  • Sint-Gorikshallen: Middaglezingen en avondlezingen
  • Brusselse gemeente: Avondlezingen

Klik hier voor meer informatie ....


 

De volgende lezingen zijn volgens mij nuttig voor mede-eigenaars van onze mede-eigendom (résumé in de taal van de lezing).

Voor elke lezing kan, als men niet aanwezig kan of kon zijn, de presentatie gedownload worden (klik hierna op de datum).

01 oktober 2008: RENOVATION ET PERFORMANCE ENERGETIQUE DES BÂTIMENTS (PEB)

Depuis le 2 juillet 2008, les demandes de permis d’urbanisme pour la construction d’immeubles neufs ou rénovés doivent être accompagnées d’un volet « énergie », selon la nouvelle réglementation sur la Performance Energétique des Bâtiments (PEB). La conférence portera sur la procédure simplifiée qui concerne la rénovation simple.

 

02 oktober 2008: ISOLEER UW BUITENMUREN !

In de stad vindt men meestal rijwoningen, wat een troef is inzake energiebesparing. Blijven nog alle niet-geïsoleerde muren die aan de koude worden blootgesteld, de muren van de uitbreidingen achteraan en de gemeenschappelijke muren die enkele meter boven het naburige huis uitsteken. De spreker stelt ons in de vorm van casestudy's de goede praktijken voor inzake de isolatie van muren langs de buitenkant.

 

09 oktober 2008: NATUURLIJKE VENTILATIE IN BESTAANDE GEBOUWEN

Ventileren kan natuurlijk of mechanisch. In bestaande gebouwen en vele verbouwingen is het onmogelijk op een esthetisch verantwoorde of betaalbare manier een mechanisch ventilatiesysteem te installeren. Toch zijn verluchtingsoplossingen altijd mogelijk. Deze lezing geeft tips over optimale natuurlijke verluchting en/of ventilatie met een minimum aan energieverlies.

 

15 oktober 2008: UN EXEMPLE DE RENOVATION BASSE CONSOMMATION D’ENERGIE

Cette rénovation d’un appartement mansardé typiquement bruxellois, intégrant les notions d’éco construction et de basse consommation d’énergie, a été réalisée avec simplicité et peut être facilement reproduite, à condition de prendre en considération certains critères techniques. Les sujets suivants seront abordés : choix des matériaux, composition des parois, ventilation, acoustique, protection contre la surchauffe… Une démarche globale avec ses erreurs et réussites.

 

16 oktober 2008: BASISPRINCIPES VAN ELEKTRICITEITSINSTALLATIES IN WONINGEN

Welke zijn de verschillende elementen waaruit een elektrische installatie is samengesteld volgens de voorschriften van het AREI ? Wat zijn de criteria's voor de gelijkvormigheid van een installatie?
Wat gebeurt er als men de teller wijzigt, verzwaart of uitbreidt?
Dankzij deze lezing zal uw elektriciteitsinstallatie zowel technisch als wettelijk (bijna) geen geheimen meer voor u hebben !

 

5 november 2008: L’UTILISATION RATIONNELLE DE L’EAU DANS LE BATIMENT

Quels sont les principes d'une installation visant à une meilleure gestion de l’eau dans le bâtiment ? Comment diminuer ses consommations tout en préservant la qualité de l’eau ? Quelles peuvent être les propositions concrètes pour améliorer une installation existante ? Autant de questions auxquelles cette conférence répondra afin de vous permettre de réduire le montant de votre facture d’eau, pour une meilleure préservation de l’environnement.

 

6 november 2008: NAAR EEN GEZOND BINNENMILIEU

Uit verschillende studies blijkt dat de lucht in huis vaak ongezonder is dan de lucht buitenshuis. In deze lezing worden alle mogelijke ongezonde invloeden in huis belicht. Je krijgt een overzicht van vaak voorkomende vervuilingsbronnen, hoe je ze kan herkennen, hun mogelijke invloed op uw gezondheid, maar ook waardevolle alternatieven en tips voor gezond gedrag en wat je zelf kan doen.

 

12 november 2008: ISOLATION ACOUSTIQUE : ETUDE DE CAS CONCRETS

Un professionnel de l’acoustique nous fait part de son expérience sur le terrain. Il passe en revue différents problèmes d’isolation et de corrections acoustiques qu’il rencontre couramment dans les logements bruxellois et expose les techniques qu’il met en œuvre pour y remédier.

 

19 november 2008: DE L’AMIANTE DANS NOS LOGEMENTS ?

Interdite aujourd’hui, l’amiante ou asbeste, a connu de nombreuses applications dans la construction. Dès lors, nous habitons dans des logements où des matériaux contenant de l’amiante ont peut-être été utilisés. Où risque-t-on d’en trouver aujourd’hui ? Est-ce dangereux pour notre santé ? Quels matériaux en contiennent ? Et comment l’éliminer sans danger en cas de rénovation de son logement ?

 

26 november 2008: COMMENT REDUIRE SES CONSOMMATIONS D’ENERGIE SANS INVESTISSEMENTS LOURDS ?

La montée du prix de l’énergie et des effets liés au réchauffement climatique incitent à la réflexion. Réaliser jusqu’à 30% d’économie est possible sans faire de lourds investissements. Tous les bruxellois (locataires et propriétaires) peuvent agir dès maintenant : il suffit de connaître les bons gestes qui favorisent les économies.

 


 

 

Dit alles om, na de AV 1007 van 15.10.2008, de AV van 2008 en 2009 voor te bereiden. Tijdens de AV 2008 zal de huidige staat van onze gebouwen besproken worden en tijdens de AV 2009 zulleen we de eerste maatregeleen kunnen nemen om onze mede-eigendom klaar te maken voor de uitdagingen van de 21ste eeuw, rekening houdend met onze financiële mogelijkheden.

11:36 Gepost door Luc in Werken | Permalink | Commentaren (0) | Tags: av, duurzame ontwikkeling |  Facebook | |  Print | |

04-06-08

Energiepremies 2008

Het Brussels Gewest kent premies toe als je inspanningen levert om te besparen inzake energieverbruik.

Zie hier voor een overzichtelijke lijst, de voorwaarden, ... .

Persoonlijk wou ik starten met het laatste en 18de punt van de lijst. Je kan maar rendabel besparen als je weet waar de besparing het meest opbrengt.

Maar ... in het Brussels Gewest kan enkel onze Vereniging van Mede-eigenaars dat beslissen, omdat onze zes gebouwen elk "iets" meer dan 3 appartementen omvat ... .

Dat is dus te bespreken tijdens de volgende AV en maakt in feite deel uit van het toekomstproject van onze mede-eigendom.

Maar we weten allen dat we eerst nu de problemen van het verleden, vastgesteld door de Vrederechter,  op een correcte en wettelijke wijze samen zien op te lossen.

Anders kunnen we in de toekomst het behoud van onze gebouwen niet meer verzekeren op een wettelijke, ordentelijke, transparante en rendabele wijze.

07:08 Gepost door Luc in Werken | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie |  Facebook | |  Print | |

Warmtekrachtkoppeling ... nog niet voor ons of toch wel?

Zojuist het bericht gelezen dat Leefmilieu Brussel de haalbaarheidsstudie van een warmtekrachtkoppeling à 100% subsidieert, indien men snel is.

Maar we voldoen niet aan de voorwaarden  ... citaat van de mededeling:

"Wat bevat de haalbaarheidsstudie ?

De haalbaarheidsstudie laat u toe om de toepasselijkheid van het project alsmede zijn technische uitvoerbaarheid te evalueren om de energie-, milieu- en economische gevolgen op te zetten.

Selectiecriteria ?

In volgorde van afnemend belang :

  • de beschikbaarheid en de kwaliteit van de gegevens over het energiegebruik ;
  • de motivatie van de verantwoordelijken van de instelling om het project te realiseren bij positief resultaat van de audit ;
  • de inspanningen die (in het verleden, het heden en de toekomst) geleverd (zullen) zijn voor REG maatregelen in de instelling;
  • de representativiteit van de instelling voor de betrokken sector."

Op 30.03.2001 wou een mede-eigenaar tijdens de algemene vergadering een vraag stellen over de gevolgen van de Kyoto normen voor onze mede-eigendom. Hem werd het woord ontnomen tot in 2007 de Vrederechter dit voor toekomst definitief onmogelijk maakte. Het recht van deelname aan de deliberatie tijdens de algemene vergadering van elke mede-eigenaar, die lid is van deze AV, is een basisrecht.

Nu kan enkel vastgesteld worden dat hierdoor onze mede-eigendom EN het leefmilieu niet kan profiteren tienduizenden euro's besparingen die bepaalde nieuwe technieken mogelijk maken.

Want het werd onmogelijk gemaakt dat correcte informatie ter beschikking werd gesteld van onze leden op een onpartijdige wijze.

Maar we kunnen ons nog herpakken. Herlees de selectiecriteria. Het zijn die criteria die het welslagen van elke besparing bepalen.

06:40 Gepost door Luc in Werken | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzame ontwikkeling, verwarming |  Facebook | |  Print | |

02-06-08

Regelgeving registratie aannemers gewijzigd

Bij de Programmawet van 27 april 2007 heeft de wetgever een nieuwe regeling ingevoerd inzake de erkenning van aannemers. 

 Voor meer uitleg zie hier over het sociale, fiscale en stedebouwkundig  luik ervan.

Omdat de fiscale gegevensbank nog niet klaar is, wordt het fiscaal aspect van de controle verschoven naar 01.01.2009. Zie hier

De "grijze" zones, welke aanwezig waren in het dossier "terrassen 1999-2006" van onze VME zijn door deze wijzigingen grotendeels opgelost op een constructieve wijze.

Het is nu kip en klaar dat, als bijvoorbeeld een verkeerde BTW voet gebruikt wordt, de syndicus 100% verantwoordelijk is, als hij niet de nodige bewijzen voegt bij de uitnodiging voor de AV, of ten laatste op dat ogenblik ter beschikking stelt.

Hierdoor worden niet alleen de financiële risico's beperkt, maar het toewijzen van de contracten aan bona-fide firma's bevorderd. En dat kan enkel maar in het voordeel zijn van het behoud van de mede-eigendom (en dus zijn waarde). 

12:28 Gepost door Luc in Werken | Permalink | Commentaren (0) | Tags: terrassen, syndicus |  Facebook | |  Print | |

14-10-06

Openbaar onderzoek

Er wordt een openbaar onderzoek geopend over de aanvraag van een milieuvergunning klasse 1B voor elk van de drie blokken, gelegen in de verkaveling van twee kavels tussen de Genèvelaan, Vrijetijdslaan, Oud-Strijderslaan en Tuinwijk.

Zie: Bericht van openbaar onderzoek of (F)

Periode: 16.10.2006 8u tot 30.10.2006 13u.

Overlegcommissie: 23.10.2006

Meer info:Forum PIM - sujet "Copropriété et IBGE" (Casimir is één van de alias van onze voorzitter van de Raad van Beheer).

Onze VME beheert de twee blokken van de Oud-Strijderslaan 101-111, gebouwd op het kavel nr. 1 van deze verkaveling.

06:54 Gepost door Luc in Werken | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieuvergunning, syndicus, av |  Facebook | |  Print | |

04-09-06

Bouwen en wonen

De Blog "Bouwen en wonen" bevat veel interessante informatie.Lees eens het bericht van 22-06-2004 (ja, meer dan twee jaar geleden) over de nieuwe strengere isolatienormen ... . Zij zijn van toepassing sinds 01.01.2006, als een stedebouwkundige vergunning voor de werken noodzakelijk is.

11:13 Gepost door Luc in Werken | Permalink | Commentaren (0) | Tags: architect, werken, stedenbouw |  Facebook | |  Print | |

20-08-06

La pluie, le béton et ce qu'on pourrait faire ...

Comme chez nous Les Venelles et d'autres copropriétés ont des problèmes avec l'infiltration d'eau.

Ce problème va lentement, mais sûrement, attaquer à l'intérieur le béton. Il ne va apparaître en surface que quand c'est pratiquement trop tard. La prévention est certainement plus que rentable dans ce cas.

Comparez les photos suivantes de Les Venelles avec notre situation. Qu'en pensez vous?

 

Cordialement,

Luc

06:15 Gepost door Luc in Werken | Permalink | Commentaren (0) | Tags: architect, infiltraties, werken |  Facebook | |  Print | |